welcome background

Forord

Forord
Når jeg møder folk som ikke har kendt mig i lang tid, og jeg begynder at fortælle lidt om, hvad jeg tidligere har lavet, hører jeg ofte bemærkning: ”hvor har du dog haft et interessant liv”.
Det synes jeg egentlig også selv langt hen ad vejen, og det er dette, der har fået mig til at begynde, at skrive min livshistorie. 
Jeg håber at mine læsere, vil få en oplevelse ud af at læse om mit liv. Men forhåbentlig kan det også give inspiration til at læseren selv kan få lyst til at foretage sig lignende ting, for at sætte kolorit på tilværelsen eller for at få nogle nye oplevelser og erfaringer.
Mange af mine oplevelser er jo afledt af mit omfartende liv, og for H.C. Andersen og mig er der absolut ingen tvivl: ”At rejse er at leve”, ærgerligt at han skulle komme først med disse vise ord. Rejseriet har været en væsentlig årsag til de fleste af mine oplevelser.
Jeg vil hen ad vejen sikkert komme til at omtale både familiemedlemmer, venner og andre som jeg er stødt ind i på livets landevej. Jeg er dog blevet enig med mig selv om kun at medtage positive indtryk og oplevelser med navngivne personer, så ingen føler sig udhængt på disse sider.
I andre bøgers forord ser man ofte en alenlang liste over folk der skal takkes i forbindelse med bogens tilblivelse. Dette har jeg valgt at udelade, da mit liv jo er væsentligt påvirket af de personer jeg har mødt og været sammen med undervejs. Så er der nogen der skal takkes er det de, som bliver nævnt i denne historie.

© Allan Jørgensen